Vereniging Behoud Jozefkerk en pastorie

Geschiedenis

 

In Hillegom zijn twee katholieke kerken, de Sint Martinus en de Sint Jozefkerk. Het oudste gedeelte van de St. Martinuskerk is van circa 1871. Toen echter het aantal parochianen groter werd, vooral in het zuidelijke gedeelte van Hillegom, besloot men om een tweede parochie te stichten. In 1915 werd daarom de bloemisterij Bloemswaard gekocht. Deze stond op de plaats van het gebouw tussen de tegenwoordige pastorie en de Jozefschool. In het voorste gedeelte, het woonhuis, woonde pastoor Schraag met de kapelaan en het achterste deel, de bollenschuur, werd verbouwd tot kerkzaal waarin ongeveer 600 zitplaatsen waren.
De tegenwoordige St. Jozefkerk is gebouwd in 1926-1927. De bouwpastoor was de bekende pastoor B. van Leeuwen, waar de Mgr. Van Leeuwenlaan naar is genoemd. De architect was de heer Jan Stuyt, die in die tijd veel kerken bouwde, onder meer de H. Engelkerk in Lisse.
In de kerk werden rond het altaar mooie muurschilderingen aangebracht door de kunstenaar Willem Wiegman, die ook het altaar, de communiebanken en de mooie glas-in-loodramen maakte. Het orgel werd gebouwd door de firma Adema uit Amsterdam (nu gevestigd in Hillegom). Het heeft nog steeds een prachtige klank. De mooie kruiswegstaties komen uit de Catharinakerk in Amsterdam.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de klokken uit de toren gestolen door de Duitsers. Die hebben deze waarschijnlijk omgesmolten tot munitie. Door toedoen van een parochiaan werden de nu nog aanwezige klokken gekocht in Engeland en in 1946 in de toren gehangen. Toen de kerk in 1950 toch weer te klein werd, is aan weerszijden een gedeelte aangebouwd. Deze gedeelten zijn nu, sinds enige tijd, afgescheiden en worden gebruikt rechts als opbaarruimte en links als berging. In 1962 is onder pastoor Van Rijn het priesterkoor, waar het altaar staat, ingrijpend verbouwd. De muurschilderingen, de communiebanken en de preekstoel zijn toen helaas verloren gegaan. De pastorie, eerst woonhuis voor een pastoor en twee kapelaans plus de huishoudster, is in 1988 verbouwd tot parochiecentrum waar ook de administratie is gevestigd.