Vereniging Behoud Jozefkerk en pastorie

Lid worden

De Vereniging verwelkomt u graag als lid. Hoe meer leden de Vereniging telt hoe groter onze stem is richting alle betrokken partijen. U kunt zich als lid aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam en adres naar info@behouddejozefkerk.nl.

Hieronder vindt u mee informatie over de verschillende lidmaatschapsvormen en vindt u de huidige invulling van het dagelijks bestuur.

Eerst  kort de uitleg van het lidmaatschap van de Vereniging:

Aan de hand van uw bijdrage wordt u ingedeeld als A-, B- of C-lid.

·         Een A-lid is een lid die jaarlijks een contributie betaalt van € 800 en daarmee 40 stemmen
heeft in de algemene ledenvergadering.
·         Een B-lid is een lid die een jaarlijkse contributie betaalt van € 200 en daarmee 10 stemmen
heeft in de algemene ledenvergadering.
·         Een C-lid is een lid die jaarlijks een contributie betaalt van € 20 en daarmee 1 stem heeft in de algemene ledenvergadering.
Het doel van de Vereniging is het behoud van de Jozefkerk en de pastorie. De initiatiefnemers hebben gekozen om zich te organiseren als een vereniging in verband met het democratische en open karakter. We vinden het belangrijk om helder te zijn over de koppeling van de hoogte van de contributie aan het aantal stemmen dat u heeft in de algemene ledenvergadering. Omdat de Vereniging rondom een gemeenschappelijk doel is georganiseerd is het niet de verwachting dat bij een stemming uiteenlopende standpunten ingenomen kunnen worden.  

Tevens blijft de mogelijkheid bestaan voor een extra donatie ter versteviging van de financiële positie van de vereniging,maar dat levert geen extra stemmen op. Eventueel kan het bestuur van de vereniging u adviseren welke fiscale aftrekposten mogelijk zijn indien u zakelijk of privé wilt doneren.
 
U kunt zich als lid aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam en adres naar info@behouddejozefkerk.nl. Wilt u hierbij ook aangeven of uw ingeschreven wilt worden als A-B-of C lid?

Het huidige dagelijks bestuur van de Vereniging bestaat uit:

Ton Kalkers                       Voorzitter
Anja Couzijn                      Secretaris
Tom Otte                          Penningmeester
Jaap Schuit                      Lid van het bestuur
Henk Jansen                             "
Kees van Kampen                      "
Paul Bakker                               "
Jan Out                                     "